Відкритий чемпіонат Сумської області з радіоспорту (радіозв‘язок на коротких хвилях) 2020 року

РЕГЛАМЕНТ
відкритого чемпіонату Сумської області з радіоспорту
(радіозв‘язок на коротких хвилях) 2020 року

І. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
1.1. Цілі заходу: порівняння досягнень учасників змагань з радіозв’язку на короткохвильових діапазонах (далі – КХ-діапазонах) та визначення переможців відповідно до цього Регламенту.
1.2. Завдання заходу:
• популяризація радіоспорту та заохочення до участі в змаганнях;
• визначення кращих радіоспортсменів – короткохвильовиків Сумської області;
• підвищення операторської майстерності учасників змагань.
• залучення до систематичних занять з радіозв’язку на коротких хвилях широкого кола молоді;
• подальшого вдосконалення обладнання аматорських радіостанцій.

ІІ. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
2.1. Строки проведення заходу:
Початок: «25» грудня 2020 р. в 19:00 UTC
Завершення: «25» грудня 2020 р. в 20:59 UTC
Види випромінювання: SSB, CW
Діапазон: 80 м
2.2. Місце проведення заходу:
2.2.1. Змагання проводяться заочним способом.
2.2.2. Місце обирається оператором аматорської радіостанції самостійно за своїм рішенням з урахуванням вимог Регламенту аматорського радіозв’язку України, затвердженим рішенням НКРЗІ від 21.10.2010 № 475 (зі змінами).

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
3.1. Організація проведення заходу:
3.1.1. Захід організовується відповідно до Плану основних заходів Сумського відокремленого підрозділу громадської організації «Ліга радіоаматорів України», та єдиного календарного плану фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації на 2020 рік.
3.1.2. Організатор проведення заходу – управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та Сумський відокремлений підрозділ громадської організації «Ліга радіоаматорів України».
3.2. Керівництво заходу:
3.2.1. Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється управлінням молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та Сумським відокремленим підрозділом громадської організації «Ліга радіоаматорів України»
3.2.2. Безпосереднє проведення змагань, покладається на Суддівську колегію та Головного суддю заходу.

ІV. ХАРАКТЕР ЗАХОДУ. ЗАЛІКОВІ ГРУПИ
4.1. Змагання проводяться тільки в особистому заліку.
4.2. Залікові групи:
А – Один оператор CW + SSB ( Сумська область)
B – Один оператор CW ( Сумська область)
C – Один оператор SSB ( Сумська область)
D – Один оператор CW + SSB ( інші області )
E – Один оператор CW ( інші області )
F – Один оператор SSB ( інші області )
4.3. Учасники змагань використовують тільки позивні сигнали згідно своєму основному Дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції.

V. УЧАСНИКИ ЗАХОДУ
До участі у змаганнях запрошуються оператори індивідуальних аматорських радіостанцій, розташованих на всіх адміністративних територіях України.

VI. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
6.1. Змагання проводяться на діапазоні – 80 метрів. Вид випромінювання: CW, SSB.
6.2. Пропонуються наступні ділянки частот:
CW – 3510 – 3550 кГц,
SSВ – 3600 – 3650 кГц.
6.3. Виклик у змаганнях – “Всім Суми”. “CQ SU”
6.4. Тривалість змагань 2 години, що розподілені на 8 міні-турів по 15 хвилин:
1 тур SSB 19.00 – 19.59 UTC
1 міні-тур: 19.00 – 19.14 (включно);
2 міні-тур: 19.15 – 19.29 (включно);
3 міні-тур: 19.30 – 19.44 (включно);
4 міні-тур: 19.45 – 19.59 (включно);
2 тур CW 20.00 – 20.59 UTC
5 міні-тур: 20.00 – 20.14 (включно);
6 міні-тур: 20.15 – 20.29 (включно);
7 міні-тур: 20.30 – 20.44 (включно);
8 міні-тур: 20.45 – 20.59 (включно);
6.5. Повторні радіозв’язки дозволяється проводити в різних міні-турах.
6.6. Контрольні номери
6.6.1. Контрольний номер учасників складається з умовного позначення області та порядкового номеру зв’язку, наприклад: SU001.
6.6.2. Звертаємо увагу учасників на зміну абревіатури Миколаївської області з “NI” на “MY”. Передача нулів в контрольному номері обов’язкова. Нумерація зв’язків наскрізна в продовж всього часу змагань.
При проведенні зв’язків телеграфом в контрольному номері дозволяється використовувати замінники «0» = «Т»; «9» = «N»

6.7. Очки
Для всіх учасників:
• за QSO нараховується 2 очка;
• за кожну нову область – 10 очок, один раз у кожному турі (SSB та CW).
6.8. Підрахунок результатів
Для всіх учасників кінцевим є результат суми очок, набраних за зв’язки та області.
6.9. Суддівство проводиться на підставі одержаних від учасників звітів методом комп’ютерної перевірки. Радіозв’язки не зараховуються та виключаються з підрахунку в наступних випадках:
• якщо Суддівська Колегія не одержала звіт кореспондента;
• якщо зв’язок не підтверджений звітом кореспондента;
• якщо є помилки в контрольних номерах та позивних (зв’язок знімається у обох
кореспондентів);
• якщо час проведення зв’язку не співпадає більш ніж на 3 хвилини.

VII. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОСТІ
7.1. Дотримання заходів безпеки покладається на операторів індивідуальних аматорських радіостанцій (далі – АРС).
7.2. Учасники заходу – оператори індивідуальних АРС зобов’язані неухильно дотримуватись правил безпеки та протипожежної безпеки, державних санітарних норм і попереджувати випадки порушення цих правил та норм іншими особами.
7.3. Винні особи за невиконання вимог безпеки, що стали причиною виникнення надзвичайних подій під час проведення заходу, можуть бути притягнути до відповідальності згідно чинного законодавства України.

VІII. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ
8.1. Витрати на суддівство та придбання нагородної атрибутики за рахунок управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації (кубки, медалі, грамоти). Всі інші витрати за рахунок Сумського відокремленого підрозділу громадської організації «Ліга радіоаматорів України» та інших залучених коштів не заборонених законодавством України.
8.2. Матеріальне та інше забезпечення учасників заходів покладається на самих учасників заходу.

IX. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЧЕМПІОНАТІ ТА ЗВІТІВ
9.1. Заявкою на участь у змаганнях є звіт про участь у заході.
9.2. Взявши участь в будь-якій категорії заходу, учасник чемпіонату погоджується з тим, що:
• ознайомлений та вивчив вимоги цього Регламенту та погодився його дотримуватися;
• працював з дотриманням усіх вимог Регламенту радіоаматорського зв’язку України;
• наданий звіт може бути офіційно представлений шляхом його викладення в Інтернеті для перегляду іншими учасниками після підведення підсумків змагань.
9.3. Звіти
9.3.1. Звіти за участь у змаганнях приймаються в електронному вигляді (формат Cabrillo) не пізніше ніж 14 днів після закінчення змагань. Останній строк подання звіту – 08 січня 2021 року.
9.3.2. У рядку “CATEGORY-OPERATOR:” необхідно вказувати групу, в якій заявляється Ваша радіостанція: A, B, C, D, E, F
9.3.3. Учасник, що надає звіт лише для контролю, в цьому рядку проставляє знак Z.
9.4. Адреса для відправки звітів
E-mail: ut7axa@ukr.net
9.5. Якщо учасник не має можливості представити звіт в електронному вигляді “Cabrillo”, паперові звіти приймаються в термін до 10-и днів (за штемпелем) по закінченню змагань на адресу: МЦПО, колективна радіостанція, вул. Вознесенська 46, м.Глухів, Сумської обл., 41400, Україна.( або якісні фотокопії -скани на ел.адресу ut8as@i.ua)

Х. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ
10.1. Переможці в групах нагороджуються Кубком, медаллю, та грамотою управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації.
Учасники, що зайняли 2 та 3 місця в своїх групах нагороджуються відповідними медалями та грамотами управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації.
10.2. Залікові групи повинні складатися не менш ніж з 3 (трьох – за звітами) учасників.
10.3. Регламент є офіційним викликом на змагання.

ОРГКОМІТЕТ

Список умовних позначень областей України:
 
CH – Черкаська;
CN – Чернівецька;
CR – Чернігівська;
DN – Дніпропетровська;
DO – Донецька;
HA – Харківська;
HE – Херсонська;
HM – Хмельницька;
IF – Івано-Франківська;
KI – Кіровоградська;
KO – Київська;
KV – м. Київ;
LU – Луганська;
LV – Львівська;
MY – Миколаївська;
OD – Одеська;
PO – Полтавська;
RI – Рівненська;
SU – Сумська;
TE – Тернопільська;
VI – Вінницька;
VO – Волинська;
ZA – Закарпатська;
ZH – Житомирська;
ZP – Запорізька.

Закрити меню